МЕСТО КАДЕ ЛУЃЕТО & КОМПАНИИТЕ СЕ СРЕЌАВААТ 24/7

Алатка за пребарување, за луѓето кои бараат работа и компаниите кои вработуваат. Синергија на модерната технологија и нашето знаење во областа со управување со човечки капитал. Ги обучуваме и поддржуваме ЛУЃЕТО да го најдат своето следно посакувано работно место и КОМПАНИИТЕ да најдат соодветен кандидат.

Регистрирај се
200+

Компании

Регистрирани на платформата


Види
80+

Огласи

За отворени работни позиции


Види

Мисија

Отворен, транспарентен и конкурентен пазар на труд

Визија

Да бидеме првата опција за луѓето кои бараат работа и компаниите кои вработуваат.

Вредности

• Луѓето пред сè
• Емпатија – вештина, талент, чувство
• Без его трип
• Формална гардероба ≠ сериозност во работата
• Баланс помеѓу приватниот живот и работата
• Поттикнување на иновативност и личен развој
• Социјално одговорни
• Бизнисот е „маратон“
• Фокусирани на постојан и одржлив финансиски раст

Отворен, транспарентен и конкурентен пазар на труд