ЦЕНОВНИК ЗА КОМПАНИИ

Sign Up
Free

Истражи и дознај за THRIVITY

 
 

Пребарување на една работна позиција

Дополнителни услуги:

 • Креирање на компаниски профил
 • Креирање на оглас
 • Како да спроведете успешен процес на селекција
  *** до 5 учесника


BASIC
490€ /yr.

Неопходно за организации со мали тимови

2
огласи за работа

Пребарување на една работна позиција

Дополнителни услуги:

 • Креирање на компаниски профил
 • Креирање на оглас
 • Обука како да спроведете успешен процес на селекција
  *** до 5 учесника
Купете Сега
STANDARD
890€ /yr.

Идеално за бизниси во развој

4
огласи за работа

Пребарување на две работни позиции

Дополнителни услуги:

 • Креирање на компаниски профил
 • Креирање на оглас
 • Обука како да спроведете успешен процес на селекција
  *** до 5 учесника
Купете Сега
ADVANCED
1.590€ /yr.

Препорачано за големи организации

8
огласи за работа

Пребарување на три работни позиции

Дополнителни услуги:

 • Креирање на компаниски профил
 • Креирање на оглас
 • Обука како да спроведете успешен процес на селекција
  *** до 5 учесника
Купете Сега

Огласите се активни 30 дена , со ажурирана листа на секои 72 часа.
18% ДДВ не е вклучен во цените.

Дали сте социјално претпријатие? Имаме посебни решенија за вас.


Гаранција за рефундирање на средства
• Без долгорочни обврзувања, можете да ја откажете претплатата во било кое време, со писмена најава 90 дена однапред.
*** Рефундирање на вредноста на неискористените огласи.

Период на важност
• Услугите на платформата се достапни 12 месеци, почнувајќи од датумот на активирање на избраниот пакет.
*** Пакетите се активираат по плаќање на издадената фактура.

Пребарување на работни позиции
• Пребарувањето на работни позиции не е достапно по искористување на бројот на огласи, вклучени во избраниот пакет.