THRIVITY е број 1 софтвер за вработување кој ги спојува луѓето кои бараат работа и компаниите кои вработуваат.

Уникатен софтвер кој претставува спој на модерната технологија и нашето знаење од областа на управување со човечки капитал кој значително го подобрува традиционалниот процес на барање работа и кандидати за работа.

Мисија

Отворен, транспарентен и конкурентен пазар на труд.

 

Визија

Да бидеме првата опција за луѓето кои бараат работа и компаниите кои вработуваат.

Вредности

  • Луѓето пред сè
  • Емпатија – вештина, талент, чувство
  • Без его трип
  • Формална гардероба ≠ сериозност во работата
  • Баланс помеѓу приватниот живот и работата
  • Поттикнување на иновативност и личен развој
  • Социјално одговорни.
  • Бизнисот е „маратон“
  • Фокусирани на постојан и одржлив финансиски раст